Ik heb scherpe pijn of een brandend schraal gevoel na het poliklinisch verwijderen van een huidflapje, hoort dit?

Een brandend schraal gevoel of scherpe pijn na het poliklinisch verwijderen van een huidflapje komt vaak voor, hoort bij de normale wondgenezing en is onschuldig. Meestal verergert dit gevoel rondom de 3e of 4e dag na de ingreep, omdat dan een normale, natuurlijke en onschuldige zwelling van het wondgebied optreedt. Het is verstandig om deze pijn te bestrijden met het op vaste tijdstippen innemen van pijnstillers. Een pijnbeheerschema kunt u vinden in de patiëntinformatie die u heeft gekregen bij uw behandelplan.

Eventueel kunt u de plaats van de wond koelen met bijvoorbeeld een coldpack ( > 4° Celcius, geen ijs). Wij raden het zitten op ringen, ringkussens, opblaasbandjes of zachte kussens af.

Bij ondraaglijke, scherpe pijn die niet minder wordt bij goede pijnstilling en waaraan u een rapportcijfer van 8 of hoger zou toekennen, kunt u overleggen met de medisch assistent via tel: 030 225 02 60.