Missie

Patiënt centraal

De patiënt staat centraal in de Proctos Kliniek. U wordt vriendelijk, goed en zo snel mogelijk geholpen, het liefst zonder onnodige wachttijden. Daarbij zorgen we er zoveel mogelijk voor, dat u steeds door dezelfde arts wordt behandeld.

Het beeldje van een patiënte in de klassieke proctologische onderzoekshouding boven aan de pagina is gemaakt om aan patiënten uit te leggen hoe ze het beste kunnen gaan liggen op de behandeltafel. Respect voor patiënten is in een groot goed. De Proctos Kliniek streeft naar een optimale patiëntvriendelijke service.

Hoge kwaliteit

Hoge kwaliteit van de zorg is steeds de belangrijkste pijler van de Proctos Kliniek. Omdat optimale communicatie daarbij onmisbaar is, besteden we hier extra zorg en aandacht aan; voor, tijdens en ook ná de behandeling.

Taboe

Om het taboe rond de productie van ontlasting te helpen doorbreken is het boek Kars in de poepfabriek (ISBN 9789080811393) dat ook in de wachtkamer van de kliniek te vinden is. ​