Wetenschappelijk onderzoek

In de Proctos Kliniek willen wij onze patiënten met anale klachten de beste medische zorg bieden. Wij vinden het daarom belangrijk om wetenschappelijk onderzoek te doen. We kunnen hiermee onderzoeken wat de resultaten zijn van behandelingen en betere behandelingen ontwikkelen.

U kunt meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Het komt regelmatig voor dat we de persoonlijke medewerking van een patiënt vragen voor deelname aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het kan voorkomen dat u al voordat u de polikliniek heeft bezocht, informatie over een onderzoek heeft gekregen. Uiteraard wordt op de polikliniek uitvoerig gesproken over het soort onderzoek en wat u kunt verwachten. Neemt u deel aan medisch-wetenschappelijk onderzoek, dan gebeurt dat anoniem. Natuurlijk bepaalt u zelf of u aan onderzoek wilt deelnemen. U kunt altijd, zonder opgaaf van redenen, weigeren. Dat heeft geen gevolg voor de verdere behandeling.

Hier vindt u een overzicht van de onderzoeken die momenteel in de Proctos Kliniek gedaan worden. Het is dus mogelijk dat we u vragen om aan één van onze onderzoeken mee te doen.

Wetenschappelijk onderzoek met gegevens uit uw medisch dossier 

Het komt regelmatig voor dat we de medische gegevens uit uw dossier willen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Door een nieuwe wetenschappelijke ontdekking of door ervaringen van andere collega’s ontstaat een vraag die we willen onderzoeken. Het is ook mogelijk dat uw behandeling in de Proctos Kliniek dan al achter de rug is.

Ten behoeve van een dergelijk onderzoek verstrekken we gegevens over uw behandeling of zelfs inzage in uw dossier. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd. Als het redelijkerwijs niet mogelijk is om uw toestemming te vragen, kunnen wij uw gegevens gebruiken zonder uw toestemming. Wij zorgen er altijd voor dat uw persoonlijke gegevens niet zichtbaar zijn omdat uw gegevens onder een codenummer bewaard. De onderzoekers hebben bovendien een plicht tot geheimhouding.

Meer algemene informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek vindt u in de brochure van het Ministerie van VWS: ‘Medisch wetenschappelijk onderzoek’. Wordt u inderdaad gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek, dan krijgt u van degene die het onderzoek uitvoert (een arts of wetenschapper) alle informatie, zowel mondeling als schriftelijk.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u het bezwaarformulier invullen en opsturen naar balie@proctoskliniek.nl. Uw bezwaar wordt geregistreerd in uw dossier. U mag ook later nog bezwaar maken door het ingevulde formulier op te sturen. U hoeft de reden van uw bezwaar niet te melden. Dit heeft geen enkel effect op de verdere behandeling. Als u bezwaar maakt, zal de Proctos Kliniek uw medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal niet gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.