Wetenschappelijk onderzoek

In de Proctos Kliniek willen wij onze patiënten met anale klachten de beste medische zorg bieden. Wij vinden het daarom belangrijk om wetenschappelijk onderzoek te doen. We kunnen hiermee onderzoeken wat de resultaten zijn van behandelingen en betere behandelingen ontwikkelen.

Het is mogelijk dat wij u vragen om mee te doen aan één van onze onderzoeken. De behandelend arts of de arts-onderzoeker zal u vertellen waar het onderzoek over gaat en wat het voor u betekent als u meedoet. U bepaalt zelf of u mee wilt doen aan het onderzoek. U hoeft geen reden op te geven als u niet mee wilt doen. Ook kunt u op ieder moment tijdens het onderzoek besluiten dat u niet meer mee wilt doen. Dit heeft geen enkel effect op de verdere behandeling. Hier vindt u een overzicht van de onderzoeken die momenteel in de Proctos Kliniek gedaan worden. Het is dus mogelijk dat we u vragen om aan één van onze onderzoeken mee te doen.

Meer informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Wetenschappelijk onderzoek met gegevens uit uw medisch dossier 

Het komt regelmatig voor dat we de medische gegevens uit uw dossier willen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Door een nieuwe wetenschappelijke ontdekking of door ervaringen van andere collega’s ontstaat een vraag die we willen onderzoeken. Het is ook mogelijk dat uw behandeling in de Proctos Kliniek dan al achter de rug is.

Ten behoeve van een dergelijk onderzoek verstrekken we gegevens over uw behandeling of zelfs inzage in uw dossier. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd. Als het redelijkerwijs niet mogelijk is om uw toestemming te vragen, kunnen wij uw gegevens gebruiken zonder uw toestemming. Wij zorgen er altijd voor dat uw persoonlijke gegevens niet zichtbaar zijn omdat uw gegevens onder een codenummer bewaard. De onderzoekers hebben bovendien een plicht tot geheimhouding.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u het bezwaarformulier invullen en opsturen naar balie@proctoskliniek.nl. Uw bezwaar wordt geregistreerd in uw dossier. U mag ook later nog bezwaar maken door het ingevulde formulier op te sturen. U hoeft de reden van uw bezwaar niet te melden. Dit heeft geen enkel effect op de verdere behandeling. Als u bezwaar maakt, zal de Proctos Kliniek uw medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal niet gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.