Patiënttevredenheid

Wij meten de patient related outcome measures (PROM) en vragen aan het eind van de behandeling naar de patiënttevredenheid (PREM). Het patiënttevredenheidsonderzoek is een lijst met vragen over de ervaringen bij de Proctos Kliniek. De uitvraag van de ervaringen gebeurt via DUO market research. DUO heeft veel ervaring met tevredenheidsonderzoeken bij zowel publieke als commerciële instellingen. Meer informatie over DUO market research vindt u op www.duomarketresearch.nl 

Wij updaten deze pagina elk kwartaal met de meest recente scores op de PROM en PREM. 

PROM staat voor patiënt reported outcome measurements. Deze gaan over de aspecten van gezondheid die niet objectief waarneembaar zijn. Klachten zoals angst, pijn en de invloed van de klachten op het dagelijks functioneren. 

Wij vinden het belangrijk om de uitkomst van onze behandeling objectief te meten. Met de 6 vragen van de Proctos PROM meten we hoeveel klachten u heeft. Vóór en ná de behandeling. 

U heeft voor uw eerste consult de PROM vragen al ingevuld. Na het afronden van uw behandeling nodigen we u uit om de 6 PROM vragen opnieuw in te vullen. Dat is een belangrijk moment om te weten of u minder klachten heeft. 

Met uw antwoorden kunnen we ook andere patiënten inzicht geven in de resultaten van behandelingen. Uiteraard worden de gegevens anoniem verwerkt. Vraag naar de resultaten van de Proctos PROM bij uw behandelend arts! 

Resultaten PROM

Resultaten Patiënttevredenheid (PREM)

In het patiënttevredenheidsonderzoek vragen we naar uw ervaringen in de Proctos Kliniek. Dit zijn geen vragen over uw klachten of aandoening maar over uw ervaring in de kliniek. Denk hierbij aan de bereikbaarheid of onze informatieverstrekking. PREM staat voor Patient Reported Experience Measure. Samen met de PROM is de PREM een meetinstrument om onze werkwijze te verbeteren. Hieronder vindt u twee grafieken met de scores op de belangrijkste aspecten uit het patiënttevredenheidsonderzoek. 

Resultaten algemene aspecten

Resultaten PREM medische aspecten