Samenwerking

Hie vindt u een overzicht van ziekenhuizen en klinieken waar wij regelmatig mee samenwerken.

Gynaecologie

Wij verwijzen onze patiënten regelmatig naar de urogynaecologen van Vrouwenzorg, Bergman Clinics. Tevens hebben we eenmaal per maand een multidiscipliniar overleg met hen.

Coloscopie

Wij verwijzen zoveel mogelijk naar een centrum die bij u in de buurt is.

MRI

Met enige regelmaat vragen wij een MRI aan. We verwijzen hiervoor vaak naar het MRI centrum.

Defecatie Expertise Centrum

De Proctos Kliniek maakt deel uit van het landelijke netwerk van defecatie expertise centra dat zich inzet voor een betere behandeling van patiënten met ontlastingsincontinentie en obstipatie. Meer informatie kunt u vinden op de website van het netwerk: www.darmzaken.nl