Intercollegiale lijn

Intercollegiaal overleg

De Proctos Kliniek hecht veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met onze verwijzers. Daarom zijn we graag bereikbaar voor vragen en overleg. U kunt direct contact opnemen via onze intercollegiale overleglijn 030 – 820 17 32.