Lopende studies

De AMFI studie: Value of 3D Anal Manometry in peri-anal Fistula Surgery.

Waarde van het anorectaal functieonderzoek middels manometrie in perianale fistel chirurgie. Hoofdonderzoeker: dr I.J.M. Han-Geurts

De ATLAS trial: de invloed van antibiotica op de kans op een anale fistel na perianaal abces.

Hoofdonderzoeker/copromotor: dr I.J.M. Han-Geurts

Comparison of rubber band ligation haemorrhoidectomy in patients with with symptomatic haemorrhoids, a multicenter, randomized controlled trial and cost utility analysisHOllAND trial (Project van Leading the change) 

De behandeling van graad 3 aambeien: rubber band ligatie versus operatieve verwijdering
Promovendus: Lisette Dekker 
Hoofdonderzoeker/copromotor: dr I.J.M. Han-Geurts 

Pelvic floor physiotherapy in the treatment of anal fissure – PAF-trial 

De rol van bekkenfysiotherapie in de behandeling van een scheurtje in de anus
Hoofdonderzoeker: Danielle van Reijn, bekkenfysiotherapeute 
Begeleider/copromotor: dr I.J.M. Han-Geurts

Treatment of functional anorectal disorders with pelvic floor physiotherapy in patients with inflammatory bowel disease in remission.

De behandeling van anale klachten bij patiënten met stabiele inflammatoire darmziekte d.m.v. bekkenfysiotherapie.
Coördinerend onderzoeker: P.F. Vollebregt 
Hoofdonderzoeker: dr R.J.F. Felt-Bersma, dr I.J.M.  Han-Geurts

Measurement of anal pressures: relationship between digital examination, EMG with anal probe, 3D High Resolution Anal Manometry (HRAM) and perineal ultrasound – Amaretto trial

Het meten van de anale drukken: relatie tussen bevindingen bij lichamelijk Onderzoek, electromyografie, anale manometrie en uitwendige bekkenbodem echografie.
Hoofdonderzoeker: D. van Reijn en L. Dekker
Begeleider/copromotor: dr I.J.M. Han-Geurts /dr R.J.F. Felt-Bersma

Prospective nationwide audit of the surgical management of pilonidal sinus disease, a snapshot study – PITS studie (PIlonidal sinus Treatment Snapshot study)

De huidige behandeling van haarnestcyste in Nederland
Hoofdonderzoeker: dr R. Smeenk, Albert Schweitzer ziekenhuis
Lokale onderzoekers: L. Dekker en dr I.J.M. Han-Geurts

Klinische uitkomsten van de innovatieve laserbehandeling en de kwaliteit van leven bij proctologische aandoeningen

Een multicenter studie middels verzameling van gegevens in een nationale database
Hoofdonderzoeker: dr R. Smeenk, Albert Schweitzer ziekenhuis
Lokale onderzoekers: L. Dekker en dr I.J.M. Han-Geurts