Suggesties & Klachten

De medewerkers van de Proctos Kliniek doen hun uiterste best om u goede en veilige zorg te geven. Toch kan er iets gebeuren, waar u niet tevreden over bent. U heeft het recht om hiervan melding te maken of hierover een klacht bij ons in te dienen.

Kwaliteit en patiëntveiligheid zijn kernwaarden van de Proctos Kliniek. Dus horen we het graag als u een suggestie voor verbetering of een klacht heeft. Zo kunnen wij de aan u geboden zorg en veiligheid verbeteren.

Hoe dient u een suggestie ter verbetering of klacht in?

U neemt telefonisch contact op met de kliniek en meldt dat u een suggestie ter verbetering heeft of een klacht wilt indienen. Wij noteren uw gegevens en de aard van uw melding. Als het een klacht betreft, neemt de klachtenfunctionaris binnen een week contact met u op. Afhankelijk van de aard van de klacht zal de klachtenfunctionaris u vragen om uw klacht schriftelijk in te dienen.

Het is mogelijk om in gesprek te gaan met de medewerker tot wie uw klacht gericht is. In een telefonisch of persoonlijk gesprek geeft deze medewerker u een reactie en uitleg over de situatie. Bij dit gesprek mag u uw partner, een familielid, goede vriend of kennis meenemen. De klachtenfunctionaris is ook aanwezig bij het gesprek.

Waar moet uw schriftelijke klacht aan voldoen?

Dient u een schriftelijke klacht in, dan moet hierin ten minste uw naam, adres, dagtekening, ondertekening en omschrijving van de klacht staan. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Aan welke vereisten moet de klacht voldoen?

De klacht moet ontvankelijk verklaard worden en dit gebeurt wanneer er geen overige belemmeringen zijn. Overige belemmeringen zijn bijvoorbeeld:

  • U heeft al eerder een klacht ingediend over dezelfde zaak en deze is al in behandeling.
  • U heeft al eerder een klacht ingediend over dezelfde zaak en er hebben zich geen nieuwe feiten voorgedaan.
  • Uw klacht gaat over een gebeurtenis die langer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Mirjam Spooren,
klachtenfunctionaris

Adres:

Proctos Kliniek
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Professor Bronkhorstlaan 10
Gebouw 60-62
3723 MB Bilthoven

Hoe dient u een klacht in bij de geschillencommissie Zelfstandige Klinieken?

Als u er samen met de klachtenfunctionaris en zorgverlener van de Proctos Kliniek niet uitkomt, kunt u een officiële klacht indienen bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken.  Dit is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van de klacht en eventueel de hoogte van een schadevergoeding. Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).