Privacy

De Proctos kliniek heeft de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe wij met persoonsgegevens van betrokkenen omgaan, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy omtrent ervaringsonderzoeken onder cliënten

Het onderzoeksbureau DUO Market Research voert voor ons de ervaringsonderzoeken onder onze cliënten uit. Wij willen graag benadrukken dat uw privacy voor 100% gewaarborgd is:

  • Het onderzoeksbureau is lid van en werkt volgens de richtlijnen van de brancheorganisatie voor onderzoek MOA en houdt zich dan ook aan de (strenge) MOA-gedragscode inzake de bescherming van de privacy van respondenten. Deze gedragscode is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Als u meewerkt aan het onderzoek en de online vragenlijst invult (met vragen over hoe tevreden u met ons – de Proctos Kliniek – bent) heeft het onderzoeksbureau alleen de beschikking over uw antwoorden, niet over uw persoonsgegevens (zoals uw naam en e-mailadres).

Deelname aan het onderzoek is dan ook volledig anoniem.

Veilig emailverkeer via Zivver

De Proctos Kliniek heeft veiligheid als aandachtpunt in alles wat wij doen, van behandeling tot communicatie. Om die reden is de Proctos Kliniek gestart met het gebruik van Zivver om veilig te communiceren met zowel andere zorgverleners als met patiënten. Meer informatie over Zivver vindt u op www.zivver.nl