Eerste consult voor haarnestcyste

Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent het eerste consult.

Vragenlijst vooraf

De vragenlijst staat klaar in het Klantenportaal. U heeft via e-mail een link voor de vragenlijst ontvangen. Wij vragen u deze volledig in te vullen en op verzenden te klikken. Het invullen van de vragenlijst zorgt ervoor dat de chirurg uw klachten gerichter kan bespreken en onderzoeken. Ook gebruiken wij de vragenlijst om te meten of we uw klacht goed hebben behandeld. De vragenlijst wordt opgenomen in uw dossier.

Bekijk onze video: Hoe log ik in op het Klantenportaal van de Proctos Kliniek.

Toestemming opvragen informatie andere behandelaars

Indien u tijdens de telefonische intake en/of in de vragenlijst(en) hebt aangegeven dat u andere behandelingen of onderzoeken hebt ondergaan, vragen wij u om een toestemmingsformulier te tekenen om informatie over u op te mogen vragen. Dit zorgt ervoor dat wij uw klacht gerichter of sneller kunnen behandelen.

Het eerste consult

Indien u al eerder bij ons behandeld bent of met spoed bij ons komt, is het mogelijk dat we afwijken van hetgeen hieronder beschreven staat omdat de informatie al bij ons bekend is of niet van belang is voor uw behandeling. 

Het consult met de medisch specialist bestaat uit vier delen: 

  • Bespreking van de klachten (anamnese) 
  • Lichamelijk onderzoek 
  • Diagnose   
  • Behandelopties 

Anamnese 

Tijdens het eerste consult bespreekt de medisch specialist de vragenlijst met u en is er tijd om uw klachten nader toe te lichten. Het kan zijn dat een medisch assistent in de kamer aanwezig is die de medisch specialist tijdens het spreekuur ondersteunt. Soms loopt een arts of arts in opleiding mee om hun kennis en ervaring uit te breiden. 

Lichamelijk onderzoek 

U ligt met ontbloot onderlijf op uw buik op de onderzoeksbank. De medisch specialist onderzoekt de bilspleet. Soms wordt met een voelstaafje de diepte van de cyste bepaald. De medisch specialist overlegt dit altijd van tevoren met u. Soms is extra onderzoek in een ander centrum nodig.

Diagnose

Na het lichamelijk onderzoek bespreekt de medisch specialist de bevindingen met u. Als u vragen heeft is er gelegenheid om deze te stellen, het is belangrijk dat u alles goed begrijpt. 

Behandelopties 

Vaak bestaat het behandeladvies uit een aantal stappen of een combinatie van behandelingen, zoals bijvoorbeeld:  

  • Advies om te stoppen met roken 
  • Geneesmiddelen (zalf)  
  • Poliklinische behandeling   
  • Operatie 

U ontvangt na het consult extra informatie over uw aandoening en behandeling.