Eerste consult chirurg

Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent het eerste consult.

Vragenlijst vooraf

De vragenlijst staat klaar in het Klantenportaal. U heeft via e-mail een link voor de vragenlijst ontvangen. Wij vragen u deze volledig in te vullen en op verzenden te klikken. Het invullen van de vragenlijst zorgt ervoor dat de chirurg uw klachten gerichter kan bespreken en onderzoeken. Ook gebruiken wij de vragenlijst om te meten of we uw klacht goed hebben behandeld. De vragenlijst wordt opgenomen in uw dossier.

Bekijk onze video: Hoe log ik in op het Klantenportaal van de Proctos Kliniek.

Toestemming opvragen informatie andere behandelaars

Indien u tijdens de telefonische intake en/of in de vragenlijst(en) hebt aangegeven dat u andere behandelingen of onderzoeken hebt ondergaan, vragen wij u om een toestemmingsformulier te tekenen om informatie over u op te mogen vragen. Dit zorgt ervoor dat wij uw klacht gerichter of sneller kunnen behandelen.

Voorbereiding op uw eerste consult

De avond voorafgaand aan en de ochtend van uw eerste consult plaatst u een microlax (klysma). De instructie ontvangt u als bijlage bij de bevestigingsmail voor uw eerste consult en is terug te vinden onder voorbereiding onderzoek.

Het eerste consult

Wij behandelen aandoeningen die al lang bestaan of die een grote invloed hebben op uw leven, vaak met een team van verschillende zorgverleners. Dit betekent dat wij niet alleen naar de lichamelijke aspecten van uw klachten informeren maar ook naar de invloed van de klachten op uw dagelijks leven. Alle factoren samen bepalen hoe we u kunnen helpen. Een afspraak met onze medisch psycholoog en/of de verpleegkundige maakt dan onderdeel uit van uw behandeling. Als dit nodig is, bespreekt onze assistente dit met u als ze de afspraak maakt. 

Indien u al eerder bij ons behandeld bent of met spoed bij ons komt, is het mogelijk dat we afwijken van hetgeen hieronder beschreven staat omdat de informatie al bij ons bekend is of niet van belang is voor uw behandeling. 

Het consult met de medisch specialist bestaat uit vier delen: 

 • Bespreking van de klachten (anamnese) 
 • Lichamelijk onderzoek 
 • Diagnose   
 • Behandelopties 

Anamnese 

Tijdens het eerste consult bespreekt de medisch specialist de vragenlijst met u en is er tijd om uw klachten nader toe te lichten. Het kan zijn dat een medisch assistent in de kamer aanwezig is die de medisch specialist tijdens het spreekuur ondersteunt. Soms loopt een arts of arts in opleiding mee om hun kennis en ervaring uit te breiden. 

Lichamelijk onderzoek 

Het lichamelijk onderzoek kan bestaan uit de onderstaande onderzoeken: 

 • Inspectie (uitwendig) van de anus/vagina. 
 • Rectaal toucher (inwendig voelen). 
 • Vaginaal toucher (inwendig voelen). 
 • Proctoscopie (inwendig kijken). 
 • Echografisch onderzoek van de kringspieren. 
 • Echografisch onderzoek van het bekkenbodem gebied. 
 • Echo defecografie. 
 • Anorectaal functieonderzoek. 

Meer informatie over deze onderzoeken vindt u hier

Soms is het nodig om een aanvullend onderzoek aan te vragen, zoals bijvoorbeeld een onderzoek van de dikke darm (colonoscopie), een defaecografie of een dynamische MRI van de bekkenbodem. Wij regelen de verwijzing voor u.

Diagnose

 Na het lichamelijk onderzoek bespreekt de medisch specialist de bevindingen met u. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een tekening of een 3D model. Als u vragen heeft is er gelegenheid om deze te stellen, het is belangrijk dat u alles goed begrijpt. 

Behandelopties 

Vaak bestaat het behandeladvies uit een aantal stappen of een combinatie van behandelingen, zoals bijvoorbeeld: 

 • Advies m.b.t. levensstijl, gedrag en omgaan met de klachten 
 • Bekkenfysiotherapie 
 • Geneesmiddelen  
 • Poliklinische behandeling   
 • Operatie 

U ontvangt na het consult extra informatie over uw aandoening en behandeling. 

Video Eerste consult chirurg

U kunt bovenstaande informatie ook terugvinden in onze instructievideo: Eerste consult Chirurg.

Informatie over het eerste consult met de medisch psycholoog vindt u hier.