Informatie wetenschappelijk onderzoek

De Proctos Kliniek heeft als missie om de zorg voor patiënten met anale klachten te verbeteren. Wij vinden het daarom belangrijk om wetenschappelijk onderzoek te doen. Hierdoor krijgen we meer inzicht in het ontstaan van aandoeningen en de resultaten van de huidige behandelingen. We hopen daarmee in de toekomst betere behandelingen te kunnen ontwikkelen. 

Wetenschappelijk onderzoek kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bij een retrospectief onderzoek worden bepaalde data achteraf geanalyseerd en bij een prospectief onderzoek wordt vooraf bepaald welke data verzameld en geanalyseerd worden. Bij een multicenter studie werken verschillende ziekenhuizen mee aan het onderzoek. Om de resultaten van een onderzoek te kunnen gebruiken, moeten ze betrouwbaar zijn en veilig verkregen zijn. Er zijn dus veel voorwaarden verbonden zijn aan het doen van onderzoek en het publiceren van de resultaten. Ieder onderzoek waar patiënten bij betrokken zijn, moet worden goedgekeurd door een METC (Medisch Ethische Commissie). Onderzoekers moeten gecertificeerd zijn.

In 2014 hebben we de Research commissie in de Proctos Kliniek aangesteld om het wetenschappelijk onderzoek binnen de kliniek te coördineren en verder te professionaliseren. De Research commissie heeft overzicht over de verschillende studies die binnen de Proctos Kliniek lopen, evalueert de voortgang van de studies, beoordeelt nieuwe aanvragen, onderhoudt het contact met samenwerkende ziekenhuizen en dient nieuwe projecten in.  

Samen hebben we inmiddels belangrijke mijlpalen bereikt. In 2018 zijn we met onze eerste prospectieve studie gestart en hebben daarmee onze eerste promovendus aangesteld. Eind 2019 zijn we voor het eerst met een multicenter studie gestart na toewijzing van een subsidie van ZonMw voor onderzoek naar de behandeling van aambeien. Kijk hier voor een overzicht van de lopende studies en onze publicaties

De Researchcommissie bestaat uit: 

Dr I.J.M. Han-Geurts, chirurg – voorzitter 

Dr R. Veldkamp, chirurg 

Dr P. van Hagen, chirurg

Drs D. van Reijn, bekkenfysiotherapeute

Drs J. Oostendorp, arts-onderzoeker en promovendus

In samenwerking met: 

Amsterdam UMC – afdeling Heelkunde, prof. Dr W.A. Bemelman, chirurg 

LUMC – afdeling urologie, prof. Dr R.C.M. Pelger, uroloog