ZKN-keurmerk

Sinds oktober 2012 heeft de Proctos Kliniek het ZKN-kwaliteitskeurmerk in haar bezit. Dit keurmerk betekent voor u dat het ZKN als onafhankelijke organisatie van mening is dat wij u kunnen helpen op de manier die u verdient. Het betekent niet alleen dat al ons personeel gecertificeerd is en onze medische apparatuur aan alle standaarden voldoet, maar dat u ook met de grootste zorg bij ons geholpen wordt.

Hoe verkrijgt een kliniek het ZKN-keurmerk?

ZKN laat door onafhankelijke specialisten onderzoeken of klinieken aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Dit gebeurt door middel van audits. Klinieken kunnen alleen aansluiting vinden bij ZKN als ze deze audits met goed gevolg doorlopen. Daarnaast vindt ieder jaar opnieuw een keuring plaats, om te waarborgen dat de aangesloten klinieken hun kwaliteit op peil houden.

Wat betekent het voor u?

Zelfstandig behandelcentra met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een optimale behandeling in een vriendelijke en persoonlijke omgeving. De service in de klinieken is stukken beter dan in een regulier ziekenhuis en daarbij is er volop aandacht voor de mens achter de patiënt.