Wachttijd

De wachttijd (ook wel toegangstijd genoemd) is de tijd tussen het moment dat u een afspraak maakt tot het moment dat u bij ons terecht kunt op de polikliniek voor uw consult met de arts. Uiteraard willen wij u graag zo snel mogelijk helpen en daarom doen wij onze uiterste best om eventuele wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Hieronder wordt de kortste, actuele wachttijd vermeld voor een consult met een arts. Soms kan de wachttijd langer zijn, bijvoorbeeld als u graag door een bepaalde arts gezien wilt worden. Soms bent u sneller aan de beurt, bijvoorbeeld als de arts vindt dat u sneller geholpen moet worden. Bij spoedgevallen gelden onderstaande wachttijden uiteraard niet.

De actuele wachttijd voor een consult met een arts op de polikliniek is per locatie verschillend. Zie hieronder de verschillende wachttijden per locatie:

Bilthoven21 dagen
Amsterdam23 dagen
Rotterdam14 dagen

Vanaf het moment dat u samen met de arts besluit dat een operatie nodig is, kunt u binnen twee tot vier weken worden geopereerd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

De wachttijd is voor het laatst op 6 februari 2023 bijgewerkt.