Eerste consult medisch psycholoog

Naast het consult bij de medisch specialist adviseren wij een consult bij de medisch psycholoog als klachten lang bestaan of u al ergens anders behandelingen heeft gehad die niet succesvol waren. In enkele gevallen adviseren wij dat ook als u al een eigen hulpverlener heeft. Wij weten namelijk vanuit wetenschappelijk onderzoek dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn en gedachten van invloed kunnen zijn op het onderhouden van sommige lichamelijke klachten. Klachten hebben vaak ook invloed op het dagelijks leven (beweging, werk, gezin, relatie, psyche, seksualiteit). 

De kosten zijn bij de behandeling bij de chirurg inbegrepen.

Het doel van het consult is om: 

– de vragen voor de medisch specialist goed op een rijtje te krijgen, 

– te weten hoe u in elkaar zit en hoe u met uw klachten omgaat en 

– we hier rekening mee willen houden bij het behandeladvies. 

Onze patiënten geven aan dat ze deze aanpak prettig en nuttig vinden. 

Tijdens het consult proberen we helder te krijgen waar u tegenaan loopt. Is de aanleiding van de klachten duidelijk? Is de oorzaak duidelijk? Wat hebben eventuele andere behandelaren daarvan gezegd? Welke dingen hebt u in het verleden gedaan (of geadviseerd gekregen) die tijdelijk wel geholpen hebben? Welke dingen doet u (of laat u) om zo goed mogelijk met de situatie om te gaan? Zijn er dingen gebeurd die u erg hoog of dwars zitten? 

De medisch psycholoog informeert de medisch specialist over de belangrijkste zaken en maakt onderdeel uit van het Multidisciplinair Overleg (MDO). 

Als na het consult van de medisch specialist blijkt dat u en/of de medisch specialist vinden dat vervolgafspraken bij de medisch psycholoog een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de behandeling, dan regelt de medisch specialist dat voor u. Er zijn dan enkele vervolgafspraken mogelijk. 

Als u een partner heeft en u wil die meenemen naar het consult, dan kan dat uiteraard.