Hoe wordt de hoogte van het bedrag op mijn rekening berekend?

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de DBC. Zie uitleg hierboven bij ‘Prijzen’. De DBC is samengesteld uit een combinatie van activiteiten. Er zijn verschillende combinaties mogelijk die tot eenzelfde DBC leiden. Zo is bijvoorbeeld de DBC voor 1 consult (de duur van het consult heeft geen invloed op de hoogte van de prijs) hetzelfde als voor 2 consulten. De prijs is hetzelfde. De prijs van een DBC wordt dus niet bepaald door de som van de kostprijs van al die activiteiten. De prijs van een DBC wordt bepaald door de gemiddelde kostprijs van de in die DBC voorkomende combinaties.