Ik ben gisteren geopereerd en heb nog geen ontlasting gehad. Wat moet ik doen?

Het gebeurt regelmatig dat u de eerste 24 uur na de operatie geen ontlasting hebt. Dat is normaal. Als de ontlasting langer dan 48 uur uitblijft, wordt het risico op  persen en pijn groter.

Als de ontlasting langer dan 48 uur is uitgebleven of als u bang bent voor obstipatie of harde ontlasting, of als u bang bent om naar de wc te moeten of te moeten persen, neemt u dan contact op met de medisch assistent. Zij zal uw klachten beoordelen en met de behandelend chirurg overleggen of (laxerende) medicatie nodig is.