Wat is de levator ani?

De musculus levator ani is een spier en een onderdeel van de bekkenbodemspieren.