Mirjam Spooren

Mirjam Spooren werkt sinds december 2020 bij de Proctos kliniek als kliniekmanager. In deze functie vervult zij de rol van klachtenfunctionaris. Zij heeft de afgelopen jaren gewerkt als afdelingsmanager in een ziekenhuis. In deze functie heeft zij ervaring opgedaan in de behandeling van klachten.

Kwaliteit en patiëntveiligheid zijn kernwaarden van onze kliniek, alle medewerkers doen hun uiterste best om u goede en veilige zorg te verlenen. Toch kan er iets gebeuren waar u niet tevreden over bent, dan horen wij het graag. Probeer eerst in gesprek te gaan met uw zorgverlener, leidt dit niet tot een oplossing dan kan u zich richten tot de klachtenfunctionaris. Wij willen de kwaliteit van onze zorgverlening graag blijven verbeteren en uw ideeën kunnen ons daarbij helpen.