Lid Cliëntenraad

Patiënten schamen zich voor hun anale klachten en stellen medische hulp uit. Als je zelf patiënt bent of bent geweest weet je hoeveel invloed deze klachten kunnen hebben op de kwaliteit van leven. In de Proctos Kliniek, een zelfstandig behandelcentrum met drie locaties, bieden we ze vertrouwen en vinden we samen een gepaste oplossing. Heb je ervaring met onze zorg en ben jij degene die graag het verschil wil maken om voor de patiënten echt iets te betekenen? Jij kan ons helpen de weg te blijven volgen die nodig is om onze zorg en manier van werken verder uit te kunnen dragen.

Wij zoeken enthousiaste leden voor onze Cliëntenraad die het allerbeste willen voor onze patiënten. Je bent empathisch, integer, respectvol, betrokken- en positief kritisch. Je hebt aantoonbare interesse in onderwerpen die in de gezondheidszorg spelen, bestuurlijk inzicht, analytisch en constructief denkvermogen, kunt goed in teamverband werken en bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Je hebt interesse en belangstelling voor de (beleids)ontwikkelingen binnen de proctologie.

Als lid van de Cliëntenraad kun je meepraten over de invulling van de visie van de Proctos Kliniek, de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, de gastvrijheid en bejegening, voorzieningen voor patiënten en bezoekers, de veiligheid in en om de Proctos Kliniek en overige thema’s die direct cliëntgebonden zijn. De Cliëntenraad vergadert minimaal 2 x per jaar en ontvangt een onkostenvergoeding.

Medewerkers van de Proctos Kliniek, personen die een zakelijke relatie met ons hebben en personen die een relatie hebben die tot belangenverstrengeling zou kunnen leiden, kunnen deze positie niet vervullen.
Mail Mirjam Spooren als je vragen hebt of meteen een sollicitatiebrief wilt sturen: mwr.spooren@proctoskliniek.nl